Felhasználási feltételek

KÉRJÜK, WEBOLDALAINK HASZNÁLATA ELŐTT GONDOSAN OLVASSA EL AZ ALÁBBI FELTÉTELEKET.

A webszájt használatával Ön egyetért azokkal a Felhasználási feltételekkel ("Felhasználási feltételek"), amelyek ezen az oldalon, vagy a Linamar Corporation ("Linamar") bármelyik másik weboldalán vannak közzétéve. A webszájt használata esetén úgy tekintjük, hogy Ön egyetért a Felhasználási feltételekkel, még akkor is, ha nem olvasta el azokat. A webszájt használatával Ön kijelenti, hogy képes és jogosult elfogadni a Felhasználási feltételeket, valamint érti és vállalja azt a kockázatot, amit a webszájt használata jelent. Amennyiben nem találja elfogadhatónak a Felhasználási feltételeket, kérjük, ne használja ezt a webszájtot. Amennyiben elégedetlen ezzel a webszájttal, az Ön egyedüli és kizárólagos jogorvoslata, hogy tartózkodik annak használatától.

Biztosított jogok és használati korlátozások

Korlátozott, nem kizárólagos és nem átruházható engedélyt biztosítunk Önnek arra, hogy a számítógépén megjelenítse, kinyomtassa, letöltse és használja a webszájt tartalmát (kivéve a webszájt felépítési elrendezését) az Ön saját információs és tanulmányi céljaira.Valamennyi kinyomtatott másolatnak, beleértve ezt a korlátozott engedélyt is, tartalmaznia kell a teljes szerzői jogvédelemre vonatkozó utalást. A webszájton található semmilyen felhasznált tartalom nem módosítható.  

A Linamar előzetes írásbeli engedélye nélkül – az előző bekezdésben leírt eseteket kivéve – Ön nem használhat, terjeszthet, értékesíthet, változtathat, továbbíthat, javíthat, fordíthat, újra kiadhat, plakátozhat vagy hozhat létre innen származtatott alkotást (ahol ez alkalmazható) a védjegyes márkákról, kereskedelemi nevekről, cégemblémákról, információról, szoftverről vagy más anyagról vagy azok tartalmáról a Felhasználási feltételekben foglaltakkal összhangban (együttesen: ezen webszájt „Tartalma”). Ön tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy ezen webszájt és annak a tartalma a Linamar, leányvállalatai és/vagy szolgáltatóik, beszállítóik vagy licenctulajdonosaik tulajdona, és hogy Ön nem sajátít el az ezen webszájton vagy annak tartalmában található semmilyen jogot vagy licencet semmilyen védjegyre, törvényesen védett szabadalomra, szerzői jogra vagy más intellektuális tulajdonra vonatkozóan. Ezen webszájt és tartalma a védjegytörvény és/vagy a szabadalmi törvény és egyéb vonatkozó törvények értelmében szerzői jogvédelem alatt áll, úgy egyedien mint kollektív munkaként vagy összeállításként.

Védjegyek

A Linamar szerzői joggal védi az ezen webszájton található szövegeket, képeket, grafikai ábrázolásokat és információkat. Az itt megjelenített védjegyek, kereskedelmi márkanevek, szolgáltatási védjegyek, valamint vállalati logók és emblémák vagy a Linamar vagy valamely leányvállalatunk, vagy harmadik fél tulajdona. Felhasználásuk engedéllyel történik.  

Az Ön közzétételeinek a nem bizalmas felhasználása

Kérjük, ne küldjön semmilyen bizalmas információt a Linamarnak ezen webszájton keresztül. A webszájton keresztül érkezett kérdéseket, hozzászólásokat és egyéb információkat a weboldalon közölt Adatvédelmi Nyilatkozatunk szerint nem bizalmasként kezeljük, és a szerző értesítése vagy egyéb kötelezettség nélkül sokszorosíthatjuk, felhasználhatjuk, közzétehetjük és terjeszthetjük. A webszájton keresztül hozzánk küldött információra vonatkozóan Ön korlátozások nélküli, visszavonhatatlan, teljes körű felhatalmazásban részesíti a Linamart az allicencbe adás, használat, sokszorosítás, képernyőn való megjelenítés, bemutatás, módosítás, továbbítás és terjesztés jogára vonatkozóan. Ön továbbá egyetért azzal, hogy a Linamar szabadon felhasználhat bármilyen ötletet, elgondolást, know-how-t vagy technikát, amit Ön bármilyen célból ad.

Felelősség korlátozása és elhárítása

Megpróbáltunk pontos, teljes és aktuális információt megjelentetni ezen a webszájton. Azonban nem garantáljuk vagy szavatoljuk (akár kifejezetten vagy utalással) ennek a webszájtnak a tartalmát. A webszájt tartalmára vonatkozóan semmilyen garanciát nem vállalunk. A használatból vagy visszaélésből eredő minden felelősséget elhárítunk, és nem vállalunk felelősséget Önnel vagy harmadik féllel szemben ilyen hibákból vagy hiányosságokból keletkező károkért.

A LINAMAR, ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI VALAMINT EZEK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY ÜGYNÖKEI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM LESZNEK FELELŐSÖK SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖVETKEZMÉNYES, ESETI, KÖZVETETT VAGY BÁRMILYEN EGYEDI KÁRÉRT, VAGY BÁRMILYEN EGYÉB KÁRÉRT, BELEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL AZOKAT IS, AMELYEK AZ ÖN OLYAN DÖNTÉSE, INTÉZKEDÉSE VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL DÖNTÉSE, VAGY INTÉZKEDÉSE MIATT KÖVETKEZIK BE ENNEK A HONLAPNAK A TARTALMA ALAPJÁN, VAGY A KÁR A WEBSZÁJT BÁRMILYEN TARTALMÁNAK A HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL ERED, VAGY BÁRMILYEN MÁS OKBÓL; MÉG AKKOR SEM, HA A LINAMAR VAGY VALAMELYIK LEÁNYVÁLLALATA VAGY BÁRMELYIK LICENCHASZNÁLÓJA, SZOLGÁLTATÓJA, VAGY BESZÁLLÍTÓJA GONDATLANSÁGA OKOZTA A KÁRT, MÉG AKKOR IS, HA EZEK KÖZÜL BÁRMELYIKNEK TUDOMÁSA VOLT AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK A VALÓSZÍNŰSÉGÉRŐL. EZEN KORLÁTOZÁSOK ÉS KIZÁRÁSOK A VONATKOZÓ JOG ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN VONATKOZNAK ÖNRE BÁRMILYEN TEVÉKENYSÉG ESETÉBEN, TÖRTÉNJEN AZ AKÁR SZERZŐDÉSEN ALAPULÓAN, SZERZŐDÉSEN KÍVÜL (BELEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL A GONDATLANSÁGOT), VAGY BÁRMELY MÁS JOG VAGY JOGELMÉLET ALAPJÁN. BÁRMELY ÉRVÉNYTELENNEK NYILVÁNÍTOTT PONT KÜLÖN KEZELENDŐ, ÉS NEM ÉRINTI A TÖBBI FELHASZNÁLÁSI FELTÉTEL ÉRVÉNYESSÉGÉT VAGY ANNAK VÉGREHAJTHATÓSÁGÁT

A linkek használata

A webszájtról kimutató linkek az Ön kényelmét szolgálják. Ha Ön elhagyja ezt a webszájtot a szolgáltatott linken keresztül, az ott talált tartalmat nem a Linamar szolgáltatja. Nem vagyunk felelősek azon webszájtok tartalmáért vagy adatvédelmi irányelveikért. Nem garantáljuk, képviseljük vagy szavatoljuk és nem vállalunk felelősségét semmilyen, harmadik fél által elektronikusan szolgáltatott tartalomért, valamint semmilyen, Ön által más webszájton megadott személyes adat felhasználásáért.

Jogszabályok

Ezen webszájt Ön általi használatával kapcsolatos minden kérdésben értelemszerűen vagy Ontario tartományi vagy Kanada szövetségi törvényei az irányadóak, tekintet nélkül a vonatkozó jogszabályok esetleges konfliktusára vonatkozó elvekre.

Kártalanítás

A webszájt használatával összefüggésben Ön kijelenti, hogy felmenti a Linamar céget, annak leányvállalatait, tisztségviselőit, igazgatóit és alkalmazottait bármilyen igénnyel, kötelezettséggel, költséggel vagy kiadással szemben, beleértve az indokolt ügyvédi díjakat is, amely a webszájt vagy annak tartalma Ön általi megfelelő vagy helytelen használatából ered, vagy abból, hogy Ön, vagy az Ön által a honlapon keresztül továbbított valamely tartalom, bármilyen módon megsérti a Felhasználási feltételeket.

Jogosultság a kikötések módosítására

A Linamar fenntartja a jogot, megváltoztassa vagy módosítsa az előbbiekben említett bármelyik kikötést a használók értesítésének kötelezettsége nélkül. Minden ilyen változtatás vagy módosítás ezen a webszájton kerül közzétételre. Bár a webszájt a világ minden részéről elérhető, nem minden termék vagy szolgáltatás kapható vagy áll rendelkezésre valamennyi helyszínen. Linamar fenntartja a jogát arra, hogy korlátozza bármely terméke vagy szolgáltatása rendelkezésre állását, bármely személy, vállalat vagy geográfiai helyszín tekintetében, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.