SASB (Fenntarthatósági Számviteli Szabványügyi Testület)


Az Igazgatóság és a HRCG bizottság rendszeresen jelentéseket kap a fenntarthatósággal kapcsolatos részvényesi kötelezettségvállalásokról, és alaposan mérlegeli őket a menedzsment irányvonalának kidolgozásában. E tekintetben az Igazgatóság pontos visszajelzéseket kapott a részvényesektől az elmúlt néhány pénzügyi évben a környezeti és társadalmi közzétételekről, különösen azokról, amelyek analitikai alapot nyújtanak az előrehaladás méréséhez, mely alapvető eszköznek számít a befektetők számára. A világ legnagyobb befektetési bankja és alapja közül sok, köztük a BlackRock, a befektetési portfóliójában való részvétel feltételévé tette a fenntarthatósági mutatókat. Ezt szem előtt tartva és a társaság felelősségének tudatában, a HRCG egy vagy több fenntarthatósági szabvány elfogadását vizsgálta a jövőbeni Linamar nyilvános közzétételek során. Ez a folyamat magában foglalta a piac elfogadottságát felvevő különféle fenntarthatósági szabványok, többek között az éghajlattal kapcsolatos pénzügyi nyilvánosságra hozatali munkacsoport (TCFD), a globális jelentéstételi kezdeményezés (GRI) és a Fenntarthatósági Számviteli Szabványügyi Testület („SASB”) kereteinek/szabványainak megismerését.

A HRCG bizottság javaslatát elfogadta az igazgatótanács miszerint a Linamar vezetésének szükséges lépéseket tennie a SASB szabványainak alkalmazása felé a környezetgazdálkodás menedzsment terén. A HRCG bizottság azt is kiemelte továbbá, hogy a SASB szabványai nem részleteznek bizonyos társadalmi felelősségvállalási szabványokat megfelelő mértékben, mint például a konfliktusos ásványi anyagok használatának minimalizálása terén, és ezért felkérte a vezetést, hogy tegyen közzé olyan információkat, amelyek bizonyos esetekben meghaladják a SASB által megkövetelt szabványokat. A 2019 pénzügyi év az első alkalom, amikor a Linamar jelentést tett a SASB keretrendszerének. Jelenleg nem monitorozzuk az autóalkatrész-ágazati szabványokban szereplő összes mutatót, de reméljük, hogy a jövőben további adatokat tudunk beilleszteni. Az alábbiakban megtalálja az eredeti közzététel eredményeit. Fontos megjegyezni, hogy ezek az eredmények csak az Ontarión belüli kanadai létesítményeinkre korlátozódnak. Célunk, hogy teljesebb méréseket biztosítsunk az elkövetkező években.

Az alábbi közzétételek SASB által a szállítási ágazat - autóalkatrész iparág besorolásába tartozó vállalatok számára meghatározott formátumot követik. A Linamar nemrégiben hozott döntése alapján a SASB útmutatása alapján hozza nyilvánosságra a fenntarthatóságra vonatkozó adatokat. Ez jelentős erőfeszítést és befektetést igényel a megfelelő adatrendszerek és a jóváhagyási folyamatok kiépítéséhez, hogy az összes mérőszámot megfelelően tudjuk megadni. Mivel a Linamar most vezeti be ezt a rendszert, jelenleg nem minden témakört tartalmaz. A későbbi években további adatfeltöltés várható, ezért kérjük, hogy látogasson vissza a weboldalra.

Energiagazdálkodás

Terület: Felhasznált energia
A villamosenergia-fogyasztást úgy mutatjuk ki, hogy a kilowattórát elosztjuk az eladásokkal dollárban értve (KWH/ eladások CAD-ban), így képesek vagyunk a hatékonyság mérésére, azáltal, hogy megnézzük, hogy hogyan viszonyul a teljes árbevételhez, amelyhez adott villamos energia egységet használtunk fel.
2019 2018 2017
KWH / Sales Dollar $ CAD 0.0916 0.0933 0.0916
A fenti táblázatban látható villamosenergia-mutatók a Linamar globális létesítményeinek kb. 40 százalékából származó fogyasztást mutatják. Célunk, hogy kifejlesszünk és közzétegyünk egy teljes körű tervezetet az elektromos áram csökkentésére vonatkozóan globális szinten. Ahhoz, hogy teljes mértékben átlássuk a teendőket az első lépés a pontos mérés és monitorozás, melyek alapján egy átfogó fejlesztési tervet dolgozunk ki a csökkentési célkitűzéseket illetően.

Fontos megjegyezni, hogy a Linamar létesítményeinek jelentős része a kanadai Ontario tartomány joghatósága alá tartozik. A fent említett joghatósághoz tartozó közüzemi társaságoktól beszerzett villamos energia jelenleg telepített ellátási kapacitása az alábbiak szerint oszlik meg a forrás típusa szerint: nukleáris 34%, víz 23%, szél 12%, napenergia 1%, a fennmaradó mennyiség pedig gáz/olaj vagy bioüzemanyagból származik.

Termékbiztonság

Terület: Önkéntes és hatóság által elrendelt termék visszahívások.
A Linamar által értékesített termékek körében nem került sor termékvisszahívásra 2017-től 2019-ig sem önkéntes, sem hatóság által elrendelt módon.

Tervezés az üzemanyag takarékosság jegyében


Terület: Üzemanyag hatékonyság növelését és/vagy károsanyagkibocsátás csökkentését elősegítő terméktervezés.
A termékekről szóló teljes leírásért lásd az „Új energiajárművek és a fejlesztések az üzemanyag-fogyasztás és a káros anyag kibocsátás terén” című fejezetet a „Fenntarthatóság” részben. Kattints ide. Click here.

Mint korábban említettük a Linamar új erőátviteli programokból származó bevétele, amely 2014-ben 5% volt, 2019-re 30%-ra nőtt a könnyű járművekből származó bevételek arányában. A motorokból származó bevételek az új motorprogramok bevezetésével a 2014-es 14%-ról 40%-ra emelkedtek, a könnyű járművekre vonatkozó összes bevétel arányában. Ezen felül a Linamar az elkövetkező években jelentősen növelni fogja jelenlétét az elektromos platformon. A Linamar portfóliójában számos könnyű alumínium és/vagy magnézium öntési megoldást kínál jelenleg, amelyek jelentős tömeg megtakarítást kínálnak a hagyományos préselt vagy megmunkált BlackRock acélból készült járművekhez képest – az eredmény: könnyebb járművek és kimagasló üzemanyag megtakarítás.

Versenyképes magatartás


Hatály: Pénzügyi veszteséget eredményező versenykorlátozó magatartással kapcsolatos jogi ügyek
A Linamarnak semmilyen versenyellenes és trösztellenes ügye nem volt egyik leányvállalatánál sem 2017 és 2019 között. A Linamar globálisan versenyképes termékszegmensekben működik, teljes mértékben elismerve mind a beszállítók, mind pedig a vevők anyagi- és hozzáadott érték ráfordításait, minimális lehetőséget hagyva e szegmensekben a jelentős piaci árazáshoz.